img_6353 sv.jpg

HLR FÖR FÖRETAG

Förutom kurs i HLR hjälper jag er arbetsplats att bli en "Hjärtsäker zon", en standard framtagen av Hjärt- & Lungfonden för en tryggare miljö för din personal och dina besökare. Genom att följa riktlinjerna i Hjärtsäker zon säkerställer ni en trygg miljö med goda rutiner för kontinuerligt underhåll av såväl personalens kompetens som tillsyn och underhåll av er utrustning. 

En Hjärtsäker zon innebär;

  • Hjärtstartare installerade

  • God beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp

  • Beredskap att starta hjärt-lungräddning omedelbart

  • Tillgång till hjärtstartare inom tre minuter

  • Hjärtstartare registrerad i Hjärtstartarregistret

  • Systematiskt underhåll av hjärtstartare

  • Årlig repetition av hjärt-lungräddning

Kan även kombineras med Första hjälpen.