img_6351 sv.jpg

LIVRÄDDNING I VATTEN

Jag är utbildad simlärare, babysiminstruktör & Poollivräddarinstruktör (SLS) och utifrån behov sätter vi tillsammans upp vad som ingår i kursen. 

Exempelvis;

  • Bad- & Båtvett

  • Säkert ihopp från land till vatten

  • Användning av livboj från land/vatten

  • Bogsering av person m/ut livboj

  • Säkert upptag från vatten

Kan även kombineras med HLR-kurs, Första hjälpen & hjärtstartarutbildning.